Ljungbyheds Flygklubb Bonnarp 689 B 264 53 Ljungbyhed SWEDEN
Email: info[AT]ljungbyhedsflygklubb.se Tel: +46 (0)435-44 02 89
©2016 Ljungbyheds Flygklubb. webmaster[AT]ljungbyhedsflygklubb.se 
Ljungbyheds Flygklubb - GRUNDAD 1957 -

Våra motorflygplan

Med reservation för ändringar. Fullständiga och uppdaterade data finns i respektive flygfartygs flygplanspärm! Regler gällande brukande av flygplanen, flygtidsuttag, etc: Se längst ner på den här sidan.

SE-GNV

Typ: Piper Lance, PA32R-300 S/N: 7680221 Tillv.år: 1976 Motor:  Lycoming IO-540-K1G5D 300 hp Utrustning:     IFR-utrustad, 6-7 stolar, 665 kg tillsatsvikt. Maxvikt: 1635 kg  

SE-MFI

Typ: Piper PA28-181 Archer III Årsmodell:            2001 Spännvidd:           10,6 m Längd: 7,3 m Maxvikt: 1157 kg Motor: 180 hp Utrustning:            IFR

SE-GPU

Typ: Piper PA28-161 Warrior Årsmodell: 1977 Spännvidd: 10,6 Längd: 7,3 Motor: Lycoming 160 hp

SE-LLZ

Typ: Diamond DA-40 Årsmodell: 2001 Spännvidd: 11,94 Längd: 8,01 Maxvikt: 1200 kg Motor: Lycoming 180 hp Utrustning: IFR-utrustad

Regler:

-Minsta debiterad flygtid = 15 min, även om flygtiden varit kortare. -Flygplanen har försäkringar som uppfyller kraven för flygning i Europa. -Alla flygplanen utom SE-KUF har startårskort. Startårskortet gäller på de flesta statliga och kommunala flygplatser i Sverige (dock ej Arlanda, Bromma, Landvetter, Växjö, Västerås, med flera). -Parkeringsavgifter betalas av piloten, liksom alla avgifter som kan tillkomma utomlands. -Tankning utanför klubben betalas med kreditkort, eller med sk  bensin-carnéer, eller kontant. Kvittot lämnas till kassören för avräkning. Dyrare bensinpris medför tillägg till timpriset.

Flygtidsuttag flygplanet SE-GPU:

Nedanstående regler tillämpas endast för flygplanet SE-GPU. Reglerna är till för att flygplanet skall finnas tillgängligt för skolflygning. Reglerna sätts naturligtvis ur kraft av förhållanden utanför pilotens kontroll, till exempel väder. Flygsäkerheten går alltid före. -Vardagar (måndag-fredag som ej är helgdag eller helgafton): Minsta uttagen flygtid skall vara 10% av bokad tid mellan 09:00 och 21:00. -Lördag, söndag, helgdag och helgafton: Minsta uttagen flygtid skall vara 25% av bokad tid mellan 09:00 och 21:00. -Vid långtidsbokning: Min uttagen tid skall vara = den sammanräknade tiden över hela perioden enligt reglerna ovan. För ej uttagen tid enligt reglerna debiteras ordinarie timpris, dock med avdrag enligt följande: SE-GPU 300 kr/tim. Dessa avdrag kan ändras med hänsyn till fluktuationer i besinpriset. Under speciella förhållanden kan annat än ovanstående gälla efter resonemang med någon ur motorflygstyrelsen. Exempelvis: tävlingar, representation m m.
©2016 Ljungbyheds Flygklubb

Våra motorflygplan

Flygplansdata PDF
Med reservation för ändringar. Fullständiga och uppdaterade data finns i respektive flygfartygs flygplanspärm! Regler gällande brukande av flygplanen, flygtidsuttag, etc: Se längst ner på den här sidan.

SE-GNV

Typ: Piper Lance, PA32R-300 S/N: 7680221 Tillv.år: 1976 Motor:  Lycoming IO-540-K1G5D 300 hp Utrustning:     IFR-utrustad, 6-7 stolar, 665 kg tillsatsvikt. Maxvikt: 1635 kg  

Regler:

-Minsta debiterad flygtid = 15 min, även om flygtiden varit kortare. -Flygplanen har försäkringar som uppfyller kraven för flygning i Europa. -Alla flygplanen utom SE-KUF har startårskort. Startårskortet gäller på de flesta statliga och kommunala flygplatser i Sverige (dock ej Arlanda, Bromma, Landvetter, Växjö, Västerås, med flera). -Parkeringsavgifter betalas av piloten, liksom alla avgifter som kan tillkomma utomlands. -Tankning utanför klubben betalas med kreditkort, eller med sk  bensin-carnéer, eller kontant. Kvittot lämnas till kassören för avräkning. Dyrare bensinpris medför tillägg till timpriset.

Flygtidsuttag flygplanet SE-GPU:

Nedanstående regler tillämpas endast för flygplanet SE-GPU. Reglerna är till för att flygplanet skall finnas tillgängligt för skolflygning. Reglerna sätts naturligtvis ur kraft av förhållanden utanför pilotens kontroll, till exempel väder. Flygsäkerheten går alltid före. -Vardagar (måndag-fredag som ej är helgdag eller helgafton): Minsta uttagen flygtid skall vara 10% av bokad tid mellan 09:00 och 21:00. -Lördag, söndag, helgdag och helgafton: Minsta uttagen flygtid skall vara 25% av bokad tid mellan 09:00 och 21:00. -Vid långtidsbokning: Min uttagen tid skall vara = den sammanräknade tiden över hela perioden enligt reglerna ovan. För ej uttagen tid enligt reglerna debiteras ordinarie timpris, dock med avdrag enligt följande: SE-GPU 300 kr/tim. Dessa avdrag kan ändras med hänsyn till fluktuationer i besinpriset. Under speciella förhållanden kan annat än ovanstående gälla efter resonemang med någon ur motorflygstyrelsen. Exempelvis: tävlingar, representation m m.

SE-MFI

Typ: Piper PA28-181 Archer III Årsmodell:            2001 Spännvidd:           10,6 m Längd: 7,3 m Maxvikt: 1157 kg Motor: 180 hp Utrustning:            IFR

SE-GPU

Typ: Piper PA28-161 Warrior Årsmodell: 1977 Spännvidd: 10,6 Längd: 7,3 Motor: Lycoming 160 hp

SE-LLZ

Typ: Diamond DA-40 Årsmodell: 2001 Spännvidd: 11,94 Längd: 8,01 Maxvikt: 1200 kg Motor: Lycoming 180 hp Utrustning: IFR-utrustad