Ljungbyheds Flygklubb Bonnarp 689 B 264 53 Ljungbyhed SWEDEN
Email: info[AT]ljungbyhedsflygklubb.se Tel: +46 (0)435-44 02 89
©2016 Ljungbyheds Flygklubb. webmaster[AT]ljungbyhedsflygklubb.se 
Utbildningar Segelflyg

Segelflyget i Ljungbyhed har kurser för:

Grundutbildning för segelflygcertifikat, SPL. Sträckflygning. AVA - avancerad flygning. IMC – instrumentflygning.

Segelflygcertifikat, SPL:

Utbildningen kan du påbörja när som helst och du fullföljer den i din egen takt men det är bäst att ha en hög kontinuitet på flygandet för att tillgodogöra dig

utbildningen på bästa sätt. Teori läses lektionsvis på klubben tillsammans med lärare under vinterhalvåret och den avslutas med en teoriexamination. För att få

segelflygcertifikat måste du också läsa kursen flygradiocertifikat.

När all utbildning är klar gör du en uppflygning. För att få börja utbildningen skall du ha fyllt 14 år och certifikat kan man få när man fyllt 16 år. Är du under 18 måste du ha målsmans godkännande.

Flygutbildningen till Segelflygcertifikat

Omfattar totalt 57 övningar förlagda på minst 45 starter uppdelat i tre etapper:

Etapp 1: Grundläggande flygutbildning som avslutas med din första ensamflygning Etapp 2: Ensamflygningar varvas med flygningar med lärare, termikflygning mm. Etapp 3: Flygträning inför certifikat, spinn, termikflygning, utelandning mm.

Flygradiocertifikat:

I kursen lär du dig att på ett korrekt sätt prata med flygledare och andra flygplan. Kursen för flygradiocertifikat är en fristående kurs som läses lektionsvis på

klubben under några kvällar på vinterhalvåret. Flygradiocertifikatet är detsamma för både motorflygare och segelflygare, så kursen läses tillsammans med elever

som läser till motorflygcertifikat.

Medical:

Du måste göra en läkarundersökning hos en flygläkare för att få flyga utan lärare vilket blir aktuellt i slutet av etapp 1 i utbildningen.

Här hittar du flygläkare: https://sle-p.transportstyrelsen.se/extweb/sv-se/sokflyglakare

Total kostnad:

Utbildning till Segelflygcertifikat SPL kostar uppskattningsvis mellan 28.000 kr och 35.000 kr beroende på hur många starter som krävs för att klara utbildningens

alla 57 övningar. Vi fakturerar skolningen månadsvis utifrån hur många starter som gjorts under perioden, alltså ingen förskottsbetalning. Kostnaden för skolning

är 180kr/start plus bogsering 35kr/min vilket i snitt blir cirka 390kr/start.

Kursen för flygradiocertifikatet kostar 1.500kr och ett Medical ca 2.000kr.

AVA och IMC

När du haft cert en tid kan du utbilda dig vidare. Kurser i avancerad flygning, AVA och instrumentflygning, IMC, vilka genomförs regelbundet hos oss.

Kontaktpersoner:

Skolchef: Ulf Persson Tel: 0707-652 265 e-post: ulf.pe8[at]outlook.com

AVA och IMC: Mikael Roslund Tel: 0733-962 270 e-post: mikael.roslund[at]outlook.com Du kan också komma ut till oss på flygklubben och prata direkt. Segelflygarnas klubbstuga är bemannad i princip varje lördag året om och under sommarhalvåret även på söndagar.

En liten text om att gå grundutbildningen

Första dagen på din utbildning får du tre böcker. En teoribok som heter "Segelflyg" och är skriven av herrarna Robert Danewid och Robert Axelsson. Börja läs den så fort du kommer hem på kvällen! Kul och spännande läsning. Den innehåller allt som är värt att veta om segelflyghistoria, aerodynamik, materiallära, meteorologi, flygsäkerhet och mycket mera. Det är inte bara en bok som nya elever har nytta av utan en diger faktabok som även erfarna segelflygare kan falla tillbaka på och hämta information från. Du får också övningsboken "Du Flyger" som innehåller de 57 övningar du måste genomgå innan du kan få ditt certifikat. Den visar på ett enkelt och överskådligt sätt de övningar du ska göra tillsammans med din flyglärare just den dagen. Du får också en flygdagbok där du skriver ner ALLA dina flygningar. Tappa inte bort den! Du ska ha den även efter det att din utbildning är klar och så länge du är aktiv segelflygare! Alla tre böckerna ska du alltid ha med dig till klubben när du skolar. När du gör dina flygövningar kallas det att du flyger DK och EK. DK står för DubbelKommando och innebär att du har din lärare med dig i baksits. EK står för EnkelKommando och betyder helt enkelt att du flyger ensam i flygplanet medan din lärare står på marken och övervakar. Den allra första övningen du ska göra är att orientera dig runt flygfältet så du får bekanta dig med omgivningarna uppifrån. Hela tiden är du "med i rodren" medan din lärare styr. Efterhand som utbildningen fortskrider får du lära dig att styra mer och mer själv. Efter ungefär 20-25 starter är det dags för ditt första EK! En stor dag! Nu ska du för första gången i ditt liv få flyga skolflygplanet alldeles själv medan läraren står på marken. Wow! Spännande! Men var lugn. Läraren släpper dig aldrig ensam i flygplanet om han inte är bergsäker på att du klarar av det. Så var inte orolig. Den dagen det är dags så gör du det utan problem. När du har gjort tre stycken godkända EK-flygningar så får du emotta ett C-diplom och "C-märket", det blå märket med de tre måsarna. Det är segelflygets internationella symbol och bärs av segelflygare över hela världen. Bär det med stolthet! Ja, så fortsätter det stadigt framåt och du får öva termikflygning, träna spinn och linbrott. Och snart är den här; dagen då du gör din sista flyglektion. En ren formalitet då du bjuder din lärare på en fin och behaglig flygtur runt fältet. När ni har landat är din flygträning klar. Har du tentat av teoridelen och fullgjort flygradioutbildningen så går ni från flygplanet och skickar in ansökan om segelflygcertifikat till Transportstyrelsen. GRATTIS och välkommen till en fantastisk ny värld!
©2016 Ljungbyheds Flygklubb
Utbildningar Segelflyg

Segelflyget i Ljungbyhed har kurser för:

Grundutbildning för segelflygcertifikat, SPL. Sträckflygning. AVA - avancerad flygning. IMC – instrumentflygning.

Segelflygcertifikat, SPL:

Utbildningen kan du påbörja när som helst och du

fullföljer den i din egen takt men det är bäst att ha en

hög kontinuitet på flygandet för att tillgodogöra dig

utbildningen på bästa sätt. Teori läses lektionsvis på

klubben tillsammans med lärare under vinterhalvåret

och den avslutas med en teoriexamination. För att få

segelflygcertifikat måste du också läsa kursen

flygradiocertifikat.

När all utbildning är klar gör du en uppflygning. För att få börja utbildningen skall du ha fyllt 14 år och certifikat kan man få när man fyllt 16 år. Är du under 18 måste du ha målsmans godkännande.

Flygutbildningen till Segelflygcertifikat

Omfattar totalt 57 övningar förlagda på minst 45 starter

uppdelat i tre etapper:

Etapp 1: Grundläggande flygutbildning som avslutas med din första ensamflygning Etapp 2: Ensamflygningar varvas med flygningar med lärare, termikflygning mm. Etapp 3: Flygträning inför certifikat, spinn, termikflygning, utelandning mm.

Flygradiocertifikat:

I kursen lär du dig att på ett korrekt sätt prata med

flygledare och andra flygplan. Kursen för

flygradiocertifikat är en fristående kurs som läses

lektionsvis på klubben under några kvällar på

vinterhalvåret. Flygradiocertifikatet är detsamma för

både motorflygare och segelflygare, så kursen läses

tillsammans med elever som läser till motorflygcertifikat.

Medical:

Du måste göra en läkarundersökning hos en flygläkare

för att få flyga utan lärare vilket blir aktuellt i slutet av

etapp 1 i utbildningen.

Här hittar du flygläkare: https://sle-

p.transportstyrelsen.se/extweb/sv-se/sokflyglakare

Total kostnad:

Utbildning till Segelflygcertifikat SPL kostar

uppskattningsvis mellan 28.000 kr och 35.000 kr

beroende på hur många starter som krävs för att klara

utbildningens alla 57 övningar. Vi fakturerar skolningen

månadsvis utifrån hur många starter som gjorts under

perioden, alltså ingen förskottsbetalning. Kostnaden för

skolning är 180kr/start plus bogsering 35kr/min vilket i

snitt blir cirka 390kr/start.

Kursen för flygradiocertifikatet kostar 1.500kr och ett Medical ca 2.000kr.

AVA och IMC

När du haft cert en tid kan du utbilda dig vidare. Kurser i

avancerad flygning, AVA och instrumentflygning, IMC,

vilka genomförs regelbundet hos oss.

Kontaktpersoner:

Skolchef: Ulf Persson Tel: 0707-652 265 e-post:

ulf.pe8[at]outlook.com

AVA och IMC: Mikael Roslund Tel: 0733-962 270 e-post: mikael.roslund[at]outlook.com Du kan också komma ut till oss på flygklubben och prata direkt. Segelflygarnas klubbstuga är bemannad i princip varje lördag året om och under sommarhalvåret även på söndagar.

En liten text om att gå grundutbildningen

Första dagen på din utbildning får du tre böcker. En teoribok som heter "Segelflyg" och är skriven av herrarna Robert Danewid och Robert Axelsson. Börja läs den så fort du kommer hem på kvällen! Kul och spännande läsning. Den innehåller allt som är värt att veta om segelflyghistoria, aerodynamik, materiallära, meteorologi, flygsäkerhet och mycket mera. Det är inte bara en bok som nya elever har nytta av utan en diger faktabok som även erfarna segelflygare kan falla tillbaka på och hämta information från. Du får också övningsboken "Du Flyger" som innehåller de 57 övningar du måste genomgå innan du kan få ditt certifikat. Den visar på ett enkelt och överskådligt sätt de övningar du ska göra tillsammans med din flyglärare just den dagen. Du får också en flygdagbok där du skriver ner ALLA dina flygningar. Tappa inte bort den! Du ska ha den även efter det att din utbildning är klar och så länge du är aktiv segelflygare! Alla tre böckerna ska du alltid ha med dig till klubben när du skolar. När du gör dina flygövningar kallas det att du flyger DK och EK. DK står för DubbelKommando och innebär att du har din lärare med dig i baksits. EK står för EnkelKommando och betyder helt enkelt att du flyger ensam i flygplanet medan din lärare står på marken och övervakar. Den allra första övningen du ska göra är att orientera dig runt flygfältet så du får bekanta dig med omgivningarna uppifrån. Hela tiden är du "med i rodren" medan din lärare styr. Efterhand som utbildningen fortskrider får du lära dig att styra mer och mer själv. Efter ungefär 20-25 starter är det dags för ditt första EK! En stor dag! Nu ska du för första gången i ditt liv få flyga skolflygplanet alldeles själv medan läraren står på marken. Wow! Spännande! Men var lugn. Läraren släpper dig aldrig ensam i flygplanet om han inte är bergsäker på att du klarar av det. Så var inte orolig. Den dagen det är dags så gör du det utan problem. När du har gjort tre stycken godkända EK-flygningar så får du emotta ett C-diplom och "C-märket", det blå märket med de tre måsarna. Det är segelflygets internationella symbol och bärs av segelflygare över hela världen. Bär det med stolthet! Ja, så fortsätter det stadigt framåt och du får öva termikflygning, träna spinn och linbrott. Och snart är den här; dagen då du gör din sista flyglektion. En ren formalitet då du bjuder din lärare på en fin och behaglig flygtur runt fältet. När ni har landat är din flygträning klar. Har du tentat av teoridelen och fullgjort flygradioutbildningen så går ni från flygplanet och skickar in ansökan om segelflygcertifikat till Transportstyrelsen. GRATTIS och välkommen till en fantastisk ny värld!