Ljungbyheds Flygklubb Bonnarp 689 B 264 53 Ljungbyhed SWEDEN
Email: info@ljungbyhedsflygklubb.se  Tel: +46 (0)435-44 02 89
©2016 Ljungbyheds Flygklubb. webmaster@ljungbyhedsflygklubb.se  

Styrelse- och övriga funktionärer i föreningen Ljungbyheds Flygklubb efter årsmöte 2017-03-23

Ordföranden: Thomas Kandell Sekreterare: Bengt Ljungberg Kassör: Alicia Wigstöm    Styrelseledamöter Mandatperiod   Ledamot 2016-2017 Sven-Erik Pal Ledamot 2017-2018 Bengt Ljungberg Suppleant 2017 Alicia Wigström Suppleant 2017 Richard Nilsson   Revisorer Revisor I 2017 Bertil Tann Revisor II 2017 Jan-Erik Nilsson   Klubbmästare I förening 2017 Bengt Ljungberg I förening 2017 Curt-Olle Ottosson   Valberedning Valberedare I  2017 Cecilia Davidsson/sammankallande Valberedare II 2017 Rigmor Juliusson Valberedare III 2017 Egon Ny     Sektionsrepresentanter (valda på respektive sektions årsmöten)   Motorflygsektionen I 2017 Torsten Nilsson II 2017 Anders Wallenås III 2017 Jonas Gullstrand IV 2017 Tom Liber   Segelflygsektionen I 2017 Kay Söderstjärna II 2017 Peter Holm III 2017 Jim Acketoft IV 2017 Åke Spångberg    Kontakt:  Thomas Kandell:  0705-431064 kandellthomas@gmail.com Sven-Erik Pal: 0702-704892 sepal@telia.com  Alicia Wigström 0708-675774 aliciaanna@hotmail.com  Richard Nilsson 0704-474402 richard.nilsson@bjorklundagard.se  Bertil Tann 0723-220544 bertil.tann@gmail.com  Jan-Erik Nilsson 0703-139281 jenilsson@gmail.com  Bengt Ljungberg 0708-975474 bengt@ljungberg.se  Curt-Olle Ottosson 0707-536877 c-ottosson@swipnet.se Cecilia Davidsson 0701-510138 ceciliaannamaria@hotmail.com Rigmor Juliusson 0706-764353 rigmor.juliusson@gmail.com  Egon Ny 0702-395290 kaminabasen@gmail.com  Torsten Nilsson 0705-363045 torsten.nilsson@mbox201.swipnet.se  Anders Wallenås 0706-616038 a.wallenas@telia.com  Jonas Gullstrand 0706-967179 jonas@ljungbyhedsflygklubb.se  Tom Liber 0706-021098 motorsek@gmail.com  Kay Söderstjärna 0702-560002 rapidvagnservice@gmail.com  Peter Holm 0736-853923 p.a.holm@tele2.se  Jim Acketoft 0732-066033 pakopak@hotmail.som  Åke Spångberg 0709-384739 akespa@hotmail.com 
Styrelse - huvudsektionen
©2016 Ljungbyheds Flygklubb

Styrelse- och övriga funktionärer i föreningen

Ljungbyheds Flygklubb efter årsmöte 2017-03-23

Ordföranden: Thomas Kandell Sekreterare: Bengt Ljungberg Kassör: Alicia Wigstöm    Styrelseledamöter Mandatperiod  Ledamot 2016-2017 Sven-Erik Pal Ledamot 2017-2018 Bengt Ljungberg Suppleant 2017 Alicia Wigström Suppleant 2017 Richard Nilsson   Revisorer Revisor I 2017 Bertil Tann Revisor II 2017 Jan-Erik Nilsson   Klubbmästare I förening 2017 Bengt Ljungberg I förening 2017 Curt-Olle Ottosson   Valberedning Valberedare I  2017 Cecilia Davidsson/sammankallande Valberedare II 2017 Rigmor Juliusson Valberedare III 2017 Egon Ny     Sektionsrepresentanter (valda på respektive sektions årsmöten)   Motorflygsektionen I 2017 Torsten Nilsson II 2017 Anders Wallenås III 2017 Jonas Gullstrand IV 2017 Tom Liber   Segelflygsektionen I 2017 Kay Söderstjärna II 2017 Peter Holm III 2017 Jim Acketoft IV 2017 Åke Spångberg    Kontakt:  Thomas Kandell:  0705-431064 kandellthomas@gmail.com Sven-Erik Pal: 0702-704892 sepal@telia.com  Alicia Wigström 0708-675774 aliciaanna@hotmail.com  Richard Nilsson 0704-474402 richard.nilsson@bjorklundagard.se  Bertil Tann 0723-220544 bertil.tann@gmail.com  Jan-Erik Nilsson 0703-139281 jenilsson@gmail.com  Bengt Ljungberg 0708-975474 bengt@ljungberg.se  Curt-Olle Ottosson 0707-536877 c-ottosson@swipnet.se Cecilia Davidsson 0701-510138 ceciliaannamaria@hotmail.com Rigmor Juliusson 0706-764353 rigmor.juliusson@gmail.com  Egon Ny 0702-395290 kaminabasen@gmail.com  Torsten Nilsson 0705-363045 torsten.nilsson@mbox201.swipnet.se  Anders Wallenås 0706-616038 a.wallenas@telia.com  Jonas Gullstrand 0706-967179 jonas@ljungbyhedsflygklubb.se  Tom Liber 0706-021098 motorsek@gmail.com  Kay Söderstjärna 0702-560002 rapidvagnservice@gmail.com  Peter Holm 0736-853923 p.a.holm@tele2.se  Jim Acketoft 0732-066033 pakopak@hotmail.som  Åke Spångberg 0709-384739 akespa@hotmail.com