Ljungbyheds Flygklubb Bonnarp 689 B 264 53 Ljungbyhed SWEDEN
Email: info[AT]ljungbyhedsflygklubb.se Tel: +46 (0)435-44 02 89
©2016 Ljungbyheds Flygklubb. webmaster[AT]ljungbyhedsflygklubb.se 

Styrelse- och övriga funktionärer i föreningen Ljungbyheds Flygklubb efter årsmöte 2019-03-28

Ordföranden: Thomas Kandell Sekreterare: Dag Idoff Kassör: Alicia Wigstöm    Styrelseledamöter Mandatperiod   Ledamot 2019 Sven-Erik Pal Ledamot 2019 Alicia Wigström Suppleant 2019 Daniel Rehn Suppleant 2019 Richard Nilsson   Revisorer Revisor I 2019 Karl-Erik Måbrink Revisor II 2019 Rigmor Juliusson Revisor suppleant 2019 Mats Karlsson, Jan-Erik Nilsson   Klubbmästare I förening 2019 Daniel Rehn, Curt-Olle Ottosson   Valberedning Valberedare I  2019 Cecilia Davidsson/sammankallande Valberedare II 2019 Rigmor Juliusson Valberedare III 2019 Jack Ljungberg     Sektionsrepresentanter (valda på respektive sektions årsmöten)   Motorflygsektionen I 2019 Torsten Nilsson II 2019 Anders Wallenås III 2019 Jonas Gullstrand IV 2019 Pär Svensson   Segelflygsektionen I 2019 Kay Söderstjerna II 2019 Dag Idoff III 2019 Jim Acketoft IV 2019 Åke Spångberg    Kontakt:  Thomas Kandell:  0705-431064 kandellthomas[at]gmail.com Sven-Erik Pal: 0702-704892 sepal[at]telia.com Alicia Wigström 0708-675774 aliciaanna[at]hotmail.com Richard Nilsson 0704-474402 richard.nilsson[at]bjorklundagard.se Jan-Erik Nilsson 0703-139281 jenilsson[at]gmail.com Bengt Ljungberg 0708-975474 bengt[at]ljungberg.se Curt-Olle Ottosson 0707-536877 c-ottosson[at]swipnet.se Cecilia Davidsson 0701-510138 ceciliaannamaria[at]hotmail.com Rigmor Juliusson 0706-764353 rigmor.juliusson[at]gmail.com Torsten Nilsson 0705-363045 n.torsten.l.nilsson[at]gmail.com Anders Wallenås 0706-616038 a.wallenas[at]telia.com Jonas Gullstrand 0706-967179 jonas[at]ljungbyhedsflygklubb.se  Kay Söderstjerna 0702-560002 rapidvagnservice[at]gmail.com Jim Acketoft 0732-066033 pakopak[at]hotmail.som
Styrelse - huvudsektionen
©2016 Ljungbyheds Flygklubb

Styrelse- och övriga funktionärer i föreningen

Ljungbyheds Flygklubb efter årsmöte 2019-03-28

Ordföranden: Thomas Kandell Sekreterare: Dag Idoff Kassör: Alicia Wigstöm    Styrelseledamöter Mandatperiod   Ledamot 2019 Sven-Erik Pal Ledamot 2019 Alicia Wigström Suppleant 2019 Daniel Rehn Suppleant 2019 Richard Nilsson   Revisorer Revisor I 2019 Karl-Erik Måbrink Revisor II 2019 Rigmor Juliusson Revisor suppleant 2019 Mats Karlsson, Jan-Erik Nilsson   Klubbmästare I förening 2019 Daniel Rehn, Curt-Olle Ottosson   Valberedning Valberedare I  2019 Cecilia Davidsson (sammankallande) Valberedare II 2019 Rigmor Juliusson Valberedare III 2019 Jack Ljungberg     Sektionsrepresentanter:   Motorflygsektionen I 2019 Torsten Nilsson II 2019 Anders Wallenås III 2019 Jonas Gullstrand IV 2019 Pär Svensson   Segelflygsektionen I 2019 Kay Söderstjerna II 2019 Dag Idoff III 2019 Jim Acketoft IV 2019 Åke Spångberg    Kontakt:  Thomas Kandell:  0705-431064 kandellthomas[at]gmail.com Sven-Erik Pal: 0702-704892 sepal[at]telia.com Alicia Wigström 0708-675774 aliciaanna[at]hotmail.com Richard Nilsson 0704-474402 richard.nilsson[at]bjorklundagard.se Jan-Erik Nilsson 0703-139281 jenilsson[at]gmail.com Bengt Ljungberg 0708-975474 bengt[at]ljungberg.se Curt-Olle Ottosson 0707-536877 c-ottosson[at]swipnet.se Cecilia Davidsson 0701-510138 ceciliaannamaria[at]hotmail.com Rigmor Juliusson 0706-764353 rigmor.juliusson[at]gmail.com Torsten Nilsson 0705-363045 n.torsten.l.nilssons[at]gmail.com Anders Wallenås 0706-616038 a.wallenas[at]telia.com Jonas Gullstrand 0706-967179 jonas[at]ljungbyhedsflygklubb.se Kay Söderstjerna 0702-560002 rapidvagnservice[at]gmail.com   Jim Acketoft 0732-066033 pakopak[at]hotmail.som